stokrotki pyretryna

Pyretryna to związek organiczny, który naturalnie występuje w kwiatach chryzantemy. Jest z nich pozyskiwany, a następnie powszechnie stosowany jako środek owadobójczy. Insektycydy na bazie pyretryny skutecznie zmniejszają populacje szkodników owadzich, atakujących ludzi, rośliny uprawne, zwierzęta gospodarskie i zwierzęta domowe, takie jak mrówki, pająki i wszy, a także potencjalnie przenoszące choroby komary, pchły, i kleszcze.

Zastosowanie

Już w XIX wieku pyretrynę stosowano jako insektycyd, ponieważ działa toksycznie na układ nerwowy owadów. Opóźnia zamykanie się kanałów sodowych w ich komórkach nerwowych, co skutkuje przedłużonymi, powtarzającymi się wyładowaniami elektrycznymi. Prowadzi to do nadmiernego pobudzenia, utraty koordynacji ruchowej i paraliżu, a ostatecznie do śmierci owada. Co ważne, pyretryna ma działanie selektywne i nie ma toksycznego wpływu na organizmy ssaków, które mają wydajniejszy metabolizm wątrobowy i słabiej wchłaniają substancję przez skórę.

Podczas stosowania środków z pyretryną należy stosować odpowiednie środki ostrożności w postaci odzieży ochronnej. Chociaż jest sklasyfikowana jako substancja o niskiej toksyczności i rzadko prowadzi do poważnych skutków zdrowotnych u ludzi, może być przyczyną chorób, zwłaszcza przy regularnej ekspozycji.

Aby uniknąć oporności insektów na pyretrynę, łączy się ją w produktach owadobójczych z substancjami syntetycznymi, takimi jak butanolan piperynolu. Dzięki temu insektycydy są skuteczniejsze i można je stosować w mniejszych dawkach. W odpowiednio niższych stężeniach, pyretryna może być stosowana jako środek odstraszający owady.

Uważa się, że pyretryna jest korzystniejsza dla środowiska niż inne insektycydy. Ekspozycja na promieniowane UV rozkłada ją na nieszkodliwe związki. Ma niewielki trwały wpływ na rośliny, ponieważ degraduje się naturalnie lub w procesie gotowania. Również ze względu na niską toksyczność dla człowieka, pyretryna stopniowo zastępuje takie związki chemiczne jak organofosforany i organochlorki.

Pyretryna – jak jest pozyskiwana?

Komercyjna produkcja pyretryny odbywa się głównie w górskich strefach równikowych, na wysokości od 1600 do 3000 metrów nad poziomem morza. Ma to na celu zwiększenie stężenia substancji aktywnej. Większość światowych dostaw pyretryny pochodzi z Kenii, która produkuje najsilniejsze kwiaty chryzantem.

W celu przetworzenia pyretryny, kwiaty należy zmiażdżyć. Stopień zmiażdżenia kwiatu ma wpływ zarówno na trwałość związków pyretryny, jak i na jej jakość. Drobniejszy proszek lepiej nadaje się do stosowania jako środek owadobójczy, ma jednak krótszy czas przydatności do użycia.