Systemy wentylacji to przewód wentylacyjny lub seria przewodów wentylacyjnych, które zazwyczaj transportują powietrze z jednej części budynku do drugiej. Aby systemy wentylacyjne działały, muszą być wolne od przecieków i mieć dopływ wystarczającej ilości świeżego powietrza. Jeśli system wentylacji nie działa dobrze, wystąpią problemy, takie jak zwiększone koszty energii i niezdrowe środowisko dla pracowników lub najemców. W tym artykule omówimy, jak działa system wentylacji i co można zrobić, jeśli nie działa prawidłowo.

System wentylacji, zasady działania

Systemy wentylacji są mniej skomplikowane w budowie, niż mogłyby się pozornie wydawać, nie znaczy to jednak, że samemu da się stworzyć skuteczną wentylację.

Wentylacje lemar musi mieć sposób na usunięcie wilgotnego powietrza i wprowadzenie suchego, świeżego powietrza do pomieszczenia. Aby ten proces działał najskuteczniej, potrzebna jest zarówno wentylacja nawiewna (świeże powietrze z zewnątrz), jak i wywiewna (powietrze, które zostało uzdatnione wewnątrz budynku).

Te dwa typy systemów wentylacji są zaprojektowane tak, że jeden typ może być zrównoważony z drugim, aby utrzymać warunki komfortu w domu lub firmie przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii. Systemy wentylacyjne lemar mogą zawierać wentylatory do cyrkulacji powietrza pomiędzy pomieszczeniami, jak również pomiędzy poziomami w budynkach. Wentylator z odzyskiem ciepła wymienia ciepło pomiędzy napływającym świeżym powietrzem zewnętrznym a wychodzącymi prądami powrotnymi zużytego powietrza wewnętrznego. Wentylatory wyciągowe powinny być zlokalizowane w pobliżu ich źródeł zanieczyszczeń, takich jak łazienki i kuchnie.

Co zrobić, jeśli system wentylacyjny nie działa prawidłowo?

Jeśli obawiasz się, że system wentylacyjny w Twoim budynku nie działa dobrze, jest kilka rzeczy, które możesz sprawdzić sam bez konieczności wzywania eksperta lub wykonawcy.

Przede wszystkim upewnij się, że systemy wentylacyjne nie mają przecieków. Najłatwiejszym sposobem na znalezienie jakichkolwiek dziur w przewodach wentylacyjnych jest wypuszczenie dymu z zapalniczki lub kadzidełka. Upewnij się, że rejestry powietrza nawiewanego nie wskazują bezpośrednio na otwory wylotowe. Należy również unikać umieszczania kratek nawiewnych blisko siebie, chyba że są one oddzielone drzwiami przeciwpożarowymi, ponieważ może to zablokować przepływ powietrza przez nie, gdy jedna z nich jest otwarta, a druga zamknięta. Jeśli wszystko jest dobrze, to Twoja wentylacja Lemar jest sprawna.

Jak działa system wentylacyjny: systemy wentylacyjne, kanały wentylacyjne i więcej informacji…

Wentylacje lemar – czym są i jak działają? Wentylacja to proces ogrzewania lub chłodzenia powietrza tak, że może być stosowany w budynku. Wentylacje lemar będzie miał zazwyczaj dwie odrębne części do tego procesu. Obejmuje to zarówno wentylację nawiewną (świeże powietrze z zewnątrz), jak i wywiewną (powietrze, które zostało przetworzone wewnątrz budynku). Te dwa typy wentylacji są zaprojektowane tak, że jeden typ może być zrównoważony z drugim, aby utrzymać warunki komfortu w domu lub firmie przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii. Po pierwsze, przejdźmy do tego jak działa wentylacja nawiewna….